Upravil se systém stavebního spoření: státní prémie se mírně zvýší, přijdou však omezení

Vláda SR ve středu schválila návrh novelizace zákona o stavebním spoření. Oproti původnímu návrhu jde o mírnější verzi a resort v některých věcech ustoupil. Státní prémie se mírně zvýšila, zůstala pro děti i mladistvé do 18 let, omezily se však podmínky pro jiné střadatele.

Původně ministerstvo navrhovalo, aby děti a mladiství do 18 let, kteří mají založené stavební spoření, neměli nárok na státní prémii. Od tohoto plánu ministerstvo upustilo, jakož i od návrhu, že by měla být státní prémie předmětem jednání v parlamentu. Státní prémie se tedy i nadále bude určovat podle vzorce. Ministr financí Peter Kažimír uvedl, že po dlouhodobém jednání se stavebními spořitelnami dosáhli konsensu po připomínkovém řízení. Podle něj produkt stavebního spoření má místo na českém trhu jako doplňkový nástroj. \“Chceme jen, aby odpovídal možnostem a momentálním podmínkám doby,\“ dodal P. Kažimír.

Pouze pro stavební účely

Navrhovanou novelou zákona by se měl zrušit institut tvz. přátelských střadatelů. Ti získávali státní prémii i přesto, že si na účtu stavebního spoření jen spořili a nečerpali žádný úvěr. Přátelští střadatelé dosud nemuseli dokládat účel použití prostředků. Proto ministerstvo navrhuje vázat poskytnutí státní prémie na podmínku, že se prostředky získané stavebním spořením, včetně státní prémie, použijí výlučně na stavební účely. Zároveň by se měl zúžit okruh příjemců prémie podle příjmu. Resort financí navrhuje zvýšit adresnost státní podpory stavebního spoření formou určitého sociálního zaměření této podpory. Státní prémie by se měla vyplácet zletilým osobám pouze v případě, pokud jejich průměrný měsíční příjem vypočítaný ze zdanitelných příjmů za kalendářní rok nepřekročí 1,3 násobek průměrné měsíční mzdy zaměstnance v národním hospodářství SR. Zároveň se do návrhu doplnilo, že u stavebních spořitelů, kteří nejsou zletilými osobami, se státní prémie bude vyplácet bez omezení z hlediska výše jejich zdanitelných příjmů.

Omezení meziúvěrů

Nynější právní úprava umožňuje čerpat státní prémii i během splácení meziúvěru, což podle ministerstva financí značně snižuje ochotu stavebních střadatelů počkat si na přidělení zvýhodněného stavebního úvěru. Proto se navrhuje přijmout takové opatření, které by demotivovalo stavebního spořitele vzít si komerční meziúvěr, a to tím, že se vyloučí nárok na státní prémii pro stavebního spořitele během čerpání a splácení meziúvěru. Celkově by toto opatření mělo směřovat k postupnému snižování objemu meziúvěrů.

Plná státní prémie pouze do poloviny roku

Podmínky nároku na státní prémii za první rok spoření se podle ministerstva vůbec neodvíjejí od délky období platnosti smlouvy o stavebním spoření v tomto prvním roce spoření. Podle současné právní úpravy lze na získání plné roční státní prémie uzavřít smlouvu o stavebním spoření a vložit celý požadovaný roční vklad až v prosinci kalendářního roku, přičemž státní prémie za tento kalendářní rok je v plné výši připsána na účet stavebního spořitele téměř hned na začátku následujícího kalendářního roku. Ministerstvo proto navrhuje zvláštní limitování nároku na státní prémii ze smlouvy o stavebním spoření uzavřené v průběhu kalendářního roku v tom smyslu, že pokud stavební spořitel uzavře takovou smlouvu až ve druhém pololetí, jeho nárok na státní prémii z této smlouvy nesmí přesáhnout polovinu maximální částky státní prémie stanovené zákonem.

Spodní hranice klesla, maximální částka vzroste

Nízká efektivita státní podpory se projevuje iv procentuální výši státní prémie. Ta výrazně převyšuje současné průměrné tržní úrokové sazby na vkladech v komerčních bankách. Výše státní prémie se určuje na základě výpočtu podle vzorce uvedeného v příloze zákona. Ten však říká, že nemůže být nižší než 5 % a vyšší než 15 % z ročního vkladu. To znamená, že i když procentní výše státní prémie vychází podle vzorce aktuálně na 0,5 % z ročního vkladu, musí být 5 %, což je 10násobně více. Resort financí proto navrhuje snížit spodní hranici procentuální výše státní prémie z 5 % na 2,5 % z ročního vkladu. Zároveň mírně vzhůru upravuje maximální částku státní prémie, a to na 70 eur z dosavadních 66,39 eura ročně. Vzhledem k tomu, že státní prémie na stavební spoření se vyplácí na bázi kalendářního roku, účinnost novely zákona se navrhuje od 1. ledna 2019.

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří v souvislosti se širokým spektrem jejich pozitivních účinků. Které to jsou? Co jsou kanabinoidy a jaký...

Fantastický vynález do domácnosti. Probudí vás šálek kávy

I vy patříte k lidem, kteří si ráno bez pořádného šálku kávy neumí představit? Nebo máte dokonce problém vůbec vstát z postele, dokud nedostanete...

Dobrých sousedů si važte! Špatné vztahy zhorší vaše zdraví

Máte dobré sousedy nebo soustavně posloucháte křik, bouchání, hlasitou hudbu, vidíte nepořádek všude kolem, a když se setkáte neumíte si přijít na jméno? Sousedské...

Další články autora