Co se na domě vyplatí udělat hned na jaře?

V zimě jsou konstrukce našich domů vystaveny velkým rozdílům vnitřní a venkovní teploty, potrápí je také déšť, sníh či vítr. To se podepíše na různých detailech stavby, které bychom měli včas zkontrolovat. Co se vyplatí řešit hned na jaře?

Balkon nebo terasa
Po zimních srážkách zůstávají znečištěné spáry mezi dlaždicemi terasy či balkonu. Běžné mytí nánosy nesmyje, je třeba použít tlakový vodní čistič. Zima zanechá stopy i na starší betonové dlažbě, vyčistit na ní znečištěná místa po zimě je velmi obtížné, často až nemožné. Má vysokou savost a všechny nečistoty rychle vsáknou do dlažby. Na jaře jí pomůže impregnační nátěr, který vytvoří ochranný film, zamezí tvorbě mechů ve spárách, sníží výskyt „výkvětů“ – bílých fleků a chrání je proti UV záření.

Zkontrolujte půdu a střechu
Zjistěte, zda vám nepoškodila stěny na půdě voda ze střechy, která zanechává žluté nebo hnědé skvrny. Nesnažte se skvrny zamalovat hned, raději na poškozené místo nejprve dejte trochu tmelu. Zkontrolujte, zda se na dřevěných krovech nevytváří houby a plísně. Podívejte se na problémová místa v horní části střechy, zda se neuvolnila střešní krytina, učiňte tak však jen v dobrém počasí a jen tehdy, je-li to bezpečné. Pokud je střecha zateplená, je dobré zkontrolovat izolaci v podstřešních prostorách, zda nedošlo během zimy k jejímu zamočení. Může to být způsobeno narušením střešní krytiny, srážením vlhkosti na střešní krytině nebo na pojistné hydroizolaci. V případě zjištění zamočení je nutno zajistit vysušení izolace a samozřejmě opravu poškozených konstrukcí.

Okapy
Vyčistěte okapy od nečistot, které do nich nanesl tající sníh na střeše nebo déšť, aby se vám zbytečně neucpaly a vy jste nemuseli řešit vodou popraskané stěny. Pokud na domě máte starší okap, zkontrolujte, zda vám ho už nenapadla rez. Pokud místo pozinkovaných okapů používáte plastové, dejte si pozor, zda nejsou působením mrazu poškozené a popraskané.

Trhliny ve zdech
Zima vám někdy zanechá nepříjemné trhliny ve zdech vašeho domu. Nenechávejte si opravu na později, časem iz malé trhliny může vzniknout velký problém, který budete muset řešit se statikem. Nejjednodušším řešením je spárování. Hlubší spáry byste již měli opravit injektováním, neboli vtlačováním řídké injektážní malty.

Zateplení
Máte-li zateplený dům, zkontrolujte, zda se tepelná izolace nevydouvá nebo neodlepuje, znamenalo by to, že je zateplovací systém porušen. Signálem o poruše zateplení mohou být také plísně uvnitř domu, pod stropem nebo v okolí oken. V takovém případě je třeba nechat prohlédnout dům stavebnímu odborníkovi a podat reklamaci stavební firmě, která zateplení realizovala.

Vytápění
Pravidelnou roční údržbu topného kotle je výhodné provést hned po skončení topné sezóny. Necháte-li si kontrolu až na poslední chvíli, na podzim, kdy práce na přípravě topných zařízení na zimu vrcholí, můžete si na servisního technika počkat i celé týdny. Ten by měl vizuálně zkontrolovat kotel, tepelnou izolaci, těsnost hydraulických rozvodů a spalinovodu, funkčnost a seřízení regulačních přístrojů. Je třeba, aby vyčistil výměník tepla, preventivně vyměnil předepsané díly, nastavil parametry spalin podle podkladů výrobce a provedl test funkčnosti kotle během provozu. Odborník také změří účinnost kotle a vypracuje zprávu z kontroly.

Komín
Nezapomenout zkontrolovat a vyčistit komínové těleso hned na jaře je rozumné, protože na podzim před topnou sezónou bývá většina kominářů obsazena. Platí to hlavně pro majitele krbů, kamen, starších plynových kotlů a kotlů na tuhé palivo. Zanedbání čištění může způsobit v topné sezóně požár.

Klimatizace
Pokud plánujete instalaci klimatizace, jaro je před letním horkem ideálním obdobím. Dodací termíny jsou v té době 3 – 5 dní. V horku si počkáte i dva týdny. Pokud již klima máte, vyžaduje alespoň jednou ročně pročištění vnitřní i venkovní jednotky od nahromaděných pylových a prachových částic, případně plísní nebo hub. Při pravidelné kontrole servisní technik změří v klimatizační jednotce tlak chladiva a průtok vzduchu. Vyčistí zařízení a vymění nebo vyčistí filtry. Kontrolou projdou i všechny mechanické části a elektroinstalace. Nakonec se podle platné legislativy u větších klimatizací zkontrolují hodnoty týkající se freonů. Aby se předešlo přehřívání, je třeba zkontrolovat – vyčistit i výměník venkovní jednotky. Zanedbání servisu může vést ke zvýšení tlaku chladiva nebo ik jeho úniku, což by následně mohlo poškodit kompresor. Na pravidelný servis klimatizace může za vás myslet i servisní organizace na základě servisní smlouvy.

Trávník a keře
Když se v okolí terasy nacházejí keře, je třeba je nejpozději v dubnu prosvětlit a omladit řezy. Řezy ošetříme latexem nebo štěpařským voskem, čímž zabráníme následné infekci. Tráva v okolí terasy roste po zimě jako z vody. Chcete-li mít na dvoře nízký a krásný trávník, měli byste jej po zimě očistit od staré odumřelé trávy a provzdušnit, aby se ke kořínkům trávy dostalo více světla, vláhy a živin. K očištění trávníku můžete použít vertikutační hrábě s ostrými zuby nebo vertikutátor.

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří v souvislosti se širokým spektrem jejich pozitivních účinků. Které to jsou? Co jsou kanabinoidy a jaký...

Fantastický vynález do domácnosti. Probudí vás šálek kávy

I vy patříte k lidem, kteří si ráno bez pořádného šálku kávy neumí představit? Nebo máte dokonce problém vůbec vstát z postele, dokud nedostanete...

Dobrých sousedů si važte! Špatné vztahy zhorší vaše zdraví

Máte dobré sousedy nebo soustavně posloucháte křik, bouchání, hlasitou hudbu, vidíte nepořádek všude kolem, a když se setkáte neumíte si přijít na jméno? Sousedské...

Další články autora