Volný čas

Při hře se dítě učí

Pro správný rozvoj dítěte je podstatná hra. Hračka provází dítě od nejútlejšího věku. Už v batolecím období rodiče obklopují svého potomka různými předměty, které stimulují jeho smysly, rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku a přirozeně vedou k nácviku komunikace. Právě prostřednictvím her dítě získá dovednosti, které neustále zdokonaluje.

JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VĚK A VÝVOJOVÉ STÁDIUM

Každý věk má svá specifika, kterým také odpovídá úroveň dětského vývoje. Děti zhruba ve stáří šesti měsíců začínají intenzivněji vnímat svět kolem sebe. Většinou právě v tomto období začínají lézt a objevovat předměty ve svém okolí. Dotýkají se jich, mačkají je a prozkoumávají pomocí všech svých smyslů, bouchají s nimi a strkají je do pusinky. Dochází k intenzivnímu rozvoji smyslového vnímání, nácviku úchopu a k procvičování motorických funkcí. Všechny tyto dovednosti se následně projevují v rozvíjejících se poznávacích a rozumových funkcí dítěte.

HRAČKA MUSÍ ZAUJMOUT A BAVIT

Role hraček ve vývoji dítěte je nezanedbatelná, neboť jejich prostřednictvím dochází ke stimulaci a zdokonalování interaktivních a koordinačních dovedností a zároveň přispívají k intelektuálnímu progresu dítěte. Hračky rozvíjející dětskou představivost podněcují kreativitu a komunikační schopnosti. Předměty, se kterými si děti rády hrají, nejvíce stimulují jejich vývoj, neboť se k nim opakovaně vrací.

JAK BY MĚLA SPRÁVNÁ HRAČKA VYPADAT?

Předměty dostávající se malým dětem do ruky by měly splňovat přísná bezpečnostní kritéria, být odolné i vůči neopatrnému zacházení a dostatečně zajímavé, aby přirozeně uspokojovaly potřebu rozvoje a podporovaly nabývání nových zkušeností. Velice oblíbené jsou nápadité Geomag stavebnice, případně další kvalitní hračky a modely Bruder, které patří mezi ty nejvyhledávanější. Jedná se o důkladně propracovné a vysoce reálné modely, které zaujímají chlapce a jejich tatínky již po dobu dlouhých osmdesáti let. Na trhu nalezneme řadu určenou již pro děti od dvou let.

To Top